Andrew’s Pitchfork Supplementary Lines and Signals - Forex Market

Garisan Tambahan dan Isyarat Pitchfork Andrew

0 0 Vote
Instructor

Garisan Tambahan dan Isyarat Pitchfork Andrew

Sesi Empat puluh sembilan Latihan Forex

Selamat kembali ke latihan profesional Forex dalam pasaran kewangan. Garisan tambahan dan isyarat Pitchfork Andew akan dikaji dalam sesi ini.

Jenis Pertama ? Garisan Tambahan

Dalam corak Bullish, jika harga berubah-ubah di atas garisan pivot ketiga, yang akhirnya memecah garisan ini oleh lilin Bearish, maka satu isyarat Jual yang sah akan dihasilkan hanya jika harga fluktuasi tidak boleh memecahkan garisan di antara garisan pivot pertama dan ketiga. Lilin Bearish mesti tutup di bawah garisan pivot ketiga.

Dalam corak Bearish, jika harga berubah-ubah di bawah garisan pivot ketiga, yang akhirnya memecahkan garisan ini oleh lilin Bullish, maka satu isyarat Beli yang betul akan dihasilkan hanya jika harga fluktuasi tidak boleh memecahkan garisan di antara garisan pivot pertama dan ketiga. Lilin Bullish mesti tutup di atas garisan pivot ketiga.

Terdapat satu Pitchfork Andrew Bullish pada carta MT4 yang telah dilukis. Harga telah berayun di antara garidan ? dan garisan pivot ketiga, kemudian ia memecahkan garisan pivot ketiga dan berterusan ke arah bawah.

Andrew’s Pitchfork Supplementary Lines and Signals - Bullish and Bearish trend - Awesome Oscillator

Jenis kedua ? Isyarat Tambahan

Dalam satu corak Bullish, selepas harga menyentuh garisan pivot pertama dan bergerak ke arah bawah, jika satu GAP muncul dalam harga pasaran dan trend berterusan pergerakannya ke bawah, maka satu isyarat Jual boleh dihasilkan dan peniaga boleh membuat satu pesanan Jual dengan harga TP pada garisan pivot ketiga dan harga SL pada garisan pivot pertama.

Dalam satu corak Bearish, jika harga melepasi garisan pivot pertama dan bergerak ke arah atas, jika satu GAP muncul dalam harga pasaran dan trend berterusan pergerakannya ke atas, maka satu isyarat Beli boleh dihasilkan dan peniaga boleh membuat satu pesanan Beli dengan harga TP pada garisan pivot ketiga dan harga SL pada garisan pivot pertama.

Andrew’s Pitchfork Supplementary Lines and Signals - Fibonacci Levels Confirmations

Jenis ketiga ? Isyarat Tambahan

Dalam satu corak Bullish, selepas harga meningkat ke arah garisan pivot pertama, jika ia tidak sampai ke garisan ini dan hanya High lilin berdekatan atau menyentuhnya dan kembali ke satu harga lebih rendah, maka peniaga boleh membuat satu pesanan Jual di bawah lilin ini. Lilin itu, seperti Shooting Star, menunjukkan kecenderungan trend pasaran ke arah bawah. Harga TP adalah di atas garisan pivot ketiga, manakala harga SL adalah di atas garisan pivot pertama.

Dalam satu corak Bearish, selepas harga jatuh ke arah garisan pivot pertama, jika ia tidak menemui garisan ini dan hanya Low lilin, seperti Hammer, bergerak berdekatan atau menyentuhnya dan kembali ke satu harga, maka peniaga boleh membuat satu pesanan Beli di atas lilin ini. Lilin itu menunjukkan satu titik bertentangan dalam trend pasaran. Harga TP adalah di atas garisan pivot ketiga, manakala harga SL adalah di atas garisan pivot pertama.

Andrew’s Pitchfork Supplementary Lines and Signals - Pivot Levels, Trading Analysis, Candlesticks Pattern

Pada carta Minyak dalam jangkamasa Mingguan, terdapat satu corak Andrew yang menurun. Harga tinggi satu Candlestick mendekati garisan pivot pertama diikuti dengan satu lilin Bullish yang berkuasa. Harga meningkat dan melepasi garisan pivot ketiga, dengan itu, seorang peniaga boleh membuat pesanan Beli atas lilin tertentu.

Peniaga mesti kerap mengamalkan agar dapat mengesan garisan dan isyarat tambahan di samping garisan sokongan dan rintangan yang menjejaskan isyarat yang diperolehi daripada corak Pitchfork Andrew. Corak Pitchfork Andrew sering membentuk bersama corak Double Top dan Double Bottom. Oleh itu, seorang peniaga boleh mendapat harga SL daripada corak Andrew, manakala harga TP akan diperolehi daripada corak Double Top/Bottom.

Dengan itu mengakhiri sesi kini, sehingga masa akan datang dan sesi lain, jaga diri.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates