Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns Forex Market

30. Penerusan dan Pembalikan Head and Shoulders

10 1 Vote
Instructor

30. Penerusan dan Pembalikan Head and Shoulders

Sesi Ketiga puluh Latihan Forex

Selamat kembali ke latihan professional Forex dalam pasaran kewangan. Dalam sesi ini corak Penerusan dan Pembalikan Head and Shoulder akan dibincangkan secara terperinci. Sebelum penjelasan lanjut mengenai corak-corak ini, peniaga-peniaga mesti memikirkan beberapa isu-isu yang mandatori.

Aliran Menurun Neckline

Neckline boleh dilukis oleh peniaga dengan menghubungkan lembah bahu kiri ke lembah bahu kanan. Lembah kiri adalah di antara bahu kiri dan Head, manakala lembah kanan adalah di antara Head dan bahu kanan. Oleh kerana kenyataan bahawa Head and Shoulder adalah corak Pembalikan, format ini akan dibentuk pada trend menaik akibatnya trend yang diramalkan akan menurun kerana harga pasaran melintasi Neckline.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Valley and Downward Trend of Neckline

Aliran Menaik Neckline

Sekali lagi Neckline boleh dilukis oleh peniaga dengan menghubungkan puncak bahu kiri ke puncak bahu kanan. Puncak kiri adalah di antara bahu kiri dan Head, manakala puncak kanan adalah di antara Head dan bahu kanan. Sejak format Head and Shoulder ini akan dibentuk pada satu aliran menurun, arah harga yang diramalkan akan menaik selepas ia melalui Neckline.

Ketinggian H

Satu garisan menegak antara kemuncak Head dan Neckline pada aliran menurun, atau bawah Head dan Neckline.

Harga Kemasukan

Pesanan harga kemasukan adalah titik di mana Neckline melintasi harga pasaran.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Trading Entry Price - Take Profit and Stop Loss Price is Height of Pattern

Ambil keuntungan

Ambil keuntungan bersamaan H atau separuh daripada nilai H.

Henti kerugian

Dalam mod berkurangan, Henti Kerugian adalah di atas titik puncak bahu kanan, manakala dalam mod peningkatan harga Henti Kerugian boleh diletakkan di bawah lembah bahu kanan.

Last kiss

Last kiss, adalah titik yang menggalakkan di mana peniaga-peniaga boleh membuat pesanan, ia berlaku apabila harga kembali kepada Neckline selepas ia melintasinya lebih awal.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Downtrend and Uptrend Neckline Exit Price

Graf-graf menggambarkan spesifikasi corak-corak Head and Shoulders yang berbeza. Terdapat 3 jenis pembalikan dengan sedikit percanggahan. Dalam satu trend meningkat, pada graf pertama, harga bergerak ke atas dalam aliran menaik sehingga ia mencapai puncak bahu kiri, kemudian satu penurunan kecil diikuti dengan satu aliran menaik ke kemuncak Head, satu lagi penurunan diikuti oleh penaikan, dan akhirnya pergerakan menurun melalui neckline dengan kejatuhan yang lanjut. Graf di tengah memaparkan satu lagi contoh aliran menaik. Bahu kiri, Head dan bahu kanan terbentuk dan Neckline boleh dilukis dalam satu aliran menaik dengan menghubungkan lembah bahu kiri ke lembah bahu kanan. H adalah satu garisan menegak dari kemuncak Head ke Neckline. Neckline adalah kadang-kadang mendatar walaupun ia sering mempunyai cerun. Graf di bahagian atas kanan menunjukkan bahawa Neckline adalah garis kecerunan di mana peniaga-peniaga tidak meletakkan apa-apa pesanan kerana harga kemasukan yang idak sesuai ataupun lewat.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Bullish and Bearish Neckline

Dalam mod berkurangan, Neckline menghubungkan puncak bahu kiri ke puncak bahu kanan. H adalah garisan menegak antara bawah Head dan Neckline. Neckline menurun adalah dipaparkan pada graf kiri, manakala Neckline yang menaik adalah ditunjukkan pada graf kanan dengan titik pelarian yang lewat yang adalah tidak sesuai untuk membuat pesanan. Titik kemasukan adalah harga pelarian di mana harga melintasi neckline, maka dalam aliran menaik seorang peniaga boleh membuat satu pesanan Jual pada titik pelarian, pada 3 graf-graf di atas. 3 graf-graf di bawah menunjukkan pasaran menurun, di mana peniaga-peniaga boleh membuat pesanan Beli pada titik pelarian. Henti Kerugian pada pesanan-pesanan Jual boleh melebihi puncak bahu kanan manakala pada pesanan-pesanan Beli ia boleh menjadi lebih rendah daripada lembah bahu kanan.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Breakout Entry Price - Height H is Close Price

Terdapat 3 jenis hubungan berbeza di antara H dan bahu kanan. Graf Kiri menunjukkan satu corak yang mana ketinggian bahu kanan adalah rendah daripada H/2. Jenis Head and Shoulders ini mewakili peluang terbaik untuk membuat pesanan Jual. Graf di tengah menggambarkan H/2 bersamaan ketinggian bahu kanan, maka TP dan SL mempunyai jumlah yang sama tetapi dalam arah bertentangan. Graf kanan menunjukkan bahawa ketinggian bahu kanan adalah lebih tinggi daripada H/2. Dalam jenis ini nilai SL adalah lebih daripada TP, maka jenis ini adalah tidak digalakkan untuk membuat pesanan. Kebanyakan masa TP adalah ditetapkan pada nilai H/2 jauh daripada titik pelarian. Graf Kiri-bawah menunjukkan keadaan terbaik untuk peniaga membuat pesanan Jual, di mana Neckline mempunyai trend menaik. Graf Kanan-bawah menunjukkan keadaan paling teruk untuk peniaga membuat pesanan Jual, di mana Neckline mempunyai trend menurun.

Corak-corak Bullish dan Bearish Head and Shoulders mempunyai syarat-syarat dan cara yang sama memandangkan hubungan antara ketinggian bahu kanan dan H/2.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Support and Resistance, Peaks and Valleys

Penerusan Head and Shoulder

Penerusan Head and Shoulder adalah ditunjukkan pada graf-graf yang berikut. Graf kiri menunjukkan aliran menaik, diikuti dengan penurunan kecil. Bahu kiri, Head dan bahu kanan adalah dibentuk dengan satu arah menaik yang melintasi Neckline. Kerana ia adalah jelas bahawa aliran menaik adalah diikuti selepas Head and Shoulders dibentuk, maka corak ini diklasifikasikan sebagai penerusan. Pada graf kanan, penerusan Head and Shoulders pada aliran menurun adalah dibentuk.

Head and Shoulders adalah corak yang unik yang menyediakan kedua-dua format penerusan dan pembalikan.

Peniaga boleh menyemak MT4 untuk beberapa contoh. Contohnya, terdapat satu pembalikan Head and Shoulders. Peniaga boleh melukis angkanya dengan pilihan Trendline dalam toolbar. Bahu kiri adalah diikuti dengan Head dan bahu Kanan, maka neckline boleh dilukis dengan mudah. Pergerakan trend boleh diramalkan dengan menggunakan corak Fibonacci pada garisan H. Fibonacci menunjukkan bahawa trend melalui jumlah H/2 diikuti dengan satu penurunan, walaubagaimanapun, ia melintasi jumlah H daripada titik pelarian. Peniaga harus banyak berlatih untuk mengembangkan keupayaan perniagaannya. Ia adalah lebih baik untuk melukis corak-corak simetri Head and Shoulders yang adalah sukar untuk dikenal pasti.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Fibonacci, Support and Resistance Levels

Terdapat satu lagi contoh, dengan bahu kiri yang panjang diikuti dengan Head dan bahu kanan yang kecil, di mana neckline adalah satu garisan menaik. Kedua-dua lembah kiri dan kanan adalah dihubungkan, dan corak Fibonacci adalah dilukis dengan format menegak pada H, kemudian ia boleh dipindahkan pada titik pelarian untuk mengenali titik-titik H/2 dan H. Trend telah mengikut arah menurun dan melepasi harga H/2. Dalam contoh ini, seorang peniaga boleh melukis corak Head and Shoulders lain yang berbeza, walaubagaimanapun, titik pelariannya telah dibentuk terlalu lewat. Satu corak penerusan Head and Shoulders boleh dilukis dengan mudah pada satu aliran menurun. Neckline boleh dilukis dengan menghubungkan lembah-lembah kiri dan kanan, yang mempunyai arah aliran menaik. Satu corak Fibonacci boleh membantu seorang peniaga untuk mencari harga-harga H/2 dan H dengan mudah, seperti dalam contoh sebelum ini. Kedua-dua harga H dan H/2 telah dipenuhi oleh harga pasaran.

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - H and H/2 on MetaTrader Price Charts

Satu lagi contoh boleh didapati pada tempoh masa D1. Pada satu trend menaik, satu penerusan Head and Shoulders boleh dilukis. Satu contoh Fibonacci adalah diletakkan pada garisan H. Peniaga boleh memindahkan garisan Fibonacci untuk mengurangkan kesibukan pada carta. Harga-harga H/2 dan H telah dicapai kemudian oleh trend pasaran. Terdapat banyak contoh pada rangka masa yang berbeza sesuatu simbol. Peniaga boleh mencari corak Head and Shoulders pada tempoh masa H4, maka satu kawasan boleh ditandakan untuk kajian lanjut. Bahu Kiri, Head dan bahu kanan boleh dikenalpasti dengan mudah. Akan terdapat kepanjangan berbeza bahu-bahu alam satu corak, maka Head and Shoulders boleh menjadi satu corak simetri. Satu lagi pembalikan Head and Shoulders pada aliran menurun. Corak sebelum ini adalah satu garisan menaik, manakala contoh yang baru ini mempunyai neckline menurun.

Dengan itu mengakhiri sesi kini, sehingga masa akan datang dan sesi lain, jaga diri.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates