Elliott Waves Theory - Fibonacci on Main and Corrective Swings

Teori Elliott Waves

0 0 Vote
Instructor

Teori Elliott Waves

Sesi Empat puluh lima Latihan Forex

Selamat kembali ke latihan profesional Forex dalam pasaran kewangan. Dalam sesi ini, Teori Elliott Waves akan dikaji dengan terperinci.

Elliott Waves

Teori Elliott Waves sering dieksploitasi dalam analisis teknikal. Teori ini adalah berdasarkan atas arahan dan sistem universal. Manusia adalah sebahagian daripada alam semesta, dengan itu tingkah laku manusia berasal dari sistem alam semesta kami. Oleh itu, Elliott Waves menggunakan arahan universal dalam pasaran kewangan untuk meramalkan masa depan trend dan harga pasaran.

Elliott Waves Theory - Nature Order Numbers in Forex Market Market Analysis and Prediction

Elliott Waves termasuk 5 swing utama dan 3 swing pembetulan. Nombor 3, 5 dan 8 boleh didapati dalam turutan Fibonacci. Swing utama adalah 1, 2, 3, 4, 5 manakala A, B dan C adalah swing pembetulan di mana B mempunyai arah bersetuju dengan trend utama. Nombor 1, 3 dan 5 adalah swing utama dengan arah bersetuju ke trend utama, manakala nombor 2 dan 4 adalah pembalikan swing utama. Swing 1, 3, 5, B adalah bersetuju dan swing 2, 4, A dan C adalah pembalikan. Trend Elliott Waves boleh menjadi licin, beralun atau zigzag. Setiap swing juga boleh termasuk corak Elliott Waves dalam strukturnya. Contohnya, dalam graf ini terdapat 34 swing. 34 juga adalah nombor Fibonacci.

Elliott Waves Theory - Rules of Waves, Expansion - Corrective and Major Waves and Trends - Zigzag

Swing boleh diklasifikasikan kepada 8 kategori berdasarkan saiz dan tempoh masa mereka.

Elliott Waves Theory - Primary and Intermediate Cycle Time - Rippling, Smooth and Zigzag Swings

 1. Grand Super Cycle: abad Multi
 2. Super Cycle: dekad Multi
 3. Cycle: satu tahun atau beberapa tahun
 4. Primary: beberapa bulan atau beberapa tahun
 5. Intermediate: Minggu ke bulan
 6. Minor: Minggu
 7. Minute: Hari
 8. Minuette: Jam
 9. Subminuette: Minit

Syarat-syarat utama Elliott Waves adalah:

 • Swing kedua tidak boleh mencapai titik permulaan swing pertama
 • Swing keempat tidak boleh mencapai titik permulaan swing ketiga
 • Swing ketiga mesti menyentuh harga yang lebih tinggi daripada swing pertama dalam format Bullish
 • Swing ketiga mesti menyentuh harga yang lebih rendah daripada swing pertama dalam format Bearish
 • Swing ketiga tidak boleh menjadi lebih pendek daripada swing pertama dan kelima, semasa ia adalah kerap swing yang paling lama
 • Swing keempat tidak boleh mencapai titik akhir swing pertama

Swing nombor 1, 3 atau 5 boleh dilanjutkan oleh sub-swing. Swing yang dilanjutkan mempunyai 5 sub-swing dengan corak Elliott Waves, yang dapat dikesan pada tempoh masa swing utama Elliott Waves. Kerapnya, swing ketiga mempunyai lanjutan dalam strukturnya. Graf kiri menunjukkan lanjutan telah berlaku atas swing pertama. Graf tengah menggambarkan lanjutan atas swing ketiga, manakala graf kanan memaparkan lanjutan atas swing kelima.

Elliott Waves Theory - Extension Pattern in Main Swings - Bullish and Bearish Sub-swings trend

Walaupun seorang peniaga tidak dapat mengesan lanjutan dan swing utama, dia boleh mengambil kira keseluruhan 9 swing atas analisis. Lanjutan juga boleh berlaku atas sub-swing.

Kadang-kadang swing nombor 5 jauh ketinggalan di belakang titik tinggi swing ketiga, disebabkan kecerunan pesat swing ketiga. Oleh itu, peniaga boleh mempertimbangkan swing ketiga dan kelima sebagai corak Double Top, yang menghasilkan isyarat Jual.

Jika swing kelima termasuk 5 sub-swing dan sub-swing tersebut tidak mempunyai corak Elliot Waves, maka peniaga boleh mempertimbangkan swing sebagai corak Segitiga. Apabila satu trend melintasi titik pelarian, satu pesanan Jual pada trend Bullish dan satu pesanan Beli pada trend Bearish boleh dibuat. Lazimnya, setiap swing utama akan termasuk 3 sub-swing untuk membentuk corak Segitiga yang kadang-kadang mungkin berbeza.

Kebanyakan masa, salah satu daripada swingkedua atau keempat mungkin mempunyai bentuk dan struktur yang kompleks.

Elliott Waves Theory - Rules of Waves, Expansion, Triangle Pattern - Support and Resistance Levels

Seorang peniaga boleh menyambung titik akhir swing pertama dan swing ketiga dengan Trendline, maka garisan selari boleh diletakkan atas titik permulaan swing kedua. Oleh itu, swing keempat dan swing kelima boleh dispekulasi memandangkan saluran ini. Jika swing keempat tidak dibentuk atas garisan yang telah ditentukan, samada lebih tinggi atau lebih rendah, seorang peniaga boleh melukis Trendline dari titik akhir swing kedua ke titik akhir swing keempat, kemudian meletakkan garisan selari dengan Trendline ini atas titik akhir swing ketiga untuk meramalkan titik akhir swing kelima.

Swing pembetulan menyempurnakan harga pasaran dan bergerak terhadap swing utama. Swing pembetulan memerlukan lebih banyak pertimbangan kerana kerumitannya. Terdapat tiga jenis swing pembetulan:

Elliott Waves Theory - Zigzag, Flat, Triangle Corrective Waves - Trendline and Levels - Reversal Trading Signals

 1. Zigzag
 2. Flat
 3. Triangle

Satu corak zigzag, 5-3-5, adalah trend menurun dalam aliran menaik, oleh itu ia adalah corak pembalikan. Pada trend Bearish corak ini akan mempunyai satu arah menaik. 2 atau 3 corak zigzag boleh dikesan dalam trend jika terdapat apa-apa corak sub-swing. Trend pertama adalah W diikuti dengan trend X dan Y.

Flat adalah satu lagi jenis swing pembetulan, 3-3-5, di mana swing adalah dinamakan A, B dan C. C mempunyai harga lebih tinggi daripada A, yang menunjukkan kurang kecenderungan untuk menyempurnakan swing utama. Lazimnya, jenis ini sedang mengejar swing utama terkini yangkuat dan bertenaga, nombor 1, 3 dan 5. Satu jenis format flat yang khas adalah dibentuk selepas swing B ditutup lebih tinggi daripada swing kelima dan swing C adalah lebih rendah daripada swing A dalam trend Bullish. Dalam keadaan yang jarang berlaku B mungkin ditutup atas swing kelima manakala titik akhir C adalah lebih tinggi daripada titk akhir A.

Elliott Waves Theory - A, B and C Corrective Sub-Swings - Bullish and Bearish Pattern

Corak Segitiga, 3-3-3-3-3, mempunyai 5 3-set swing pembetulan berturut-turut yang sub-swing mungkin tidak mempunyai corak pembetulan. Sama seperti corak Segitiga, gelombang dan swing berturut-turut membentuk simetri, Menaik, Menurun dan Pembalikan format segitiga bersimetri. Swing dinamakan A, B, C, D dan E. Oleh kerana bentuk-bentuk ini adalah corak kesimbambungan, mereka berada pada corak pembetulan. Gelombang B mesti lebih besar dan lebih panjang daripada gelombang A. Sub-swing boleh mempunyai format Zigzag atau Flat. Corak Segitiga akan diwujudkan selepas B atau gelombang keempat dibentuk. Format Segitiga mungkin mempunyai 9 swing, dengan itu trend akan membentuk selepas masa yang lama.

Terdapat format di mana beberapa jenis swing pembetulan digabungkan dengan satu sama lain. Gabungan ini boleh terdiri daripada Zigzag, Flat dan Segitiga pada masa yang sama. Manakala boleh terdapat pelbagai corak Flat, hanya satu corak Segitiga boleh dibentuk yang akan menjadi corak akhir gabungan ini. Satu gabungan corak pendek mempunyai titik WXY, manakala format yang lebih panjang mempunyai titik WXYXZ. Elliott Waves adalah satu corak yang kompleks dan sukar yang memerlukan pengetahuan yang mantap dan pengalaman yang diperolehi dengan amalan beberapa tahun. Penentuan titik mesti dilakukan dalam tempoh masa yang lebih lama, dengan itu sub-swing boleh ditentukan dalam tempoh masa yang lebih pendek. Isu yang paling penting dalam mengesan corak Elliot Waves adalah keupayaan dalam menentukan swing dan titik. Terdapat beberapa laman web yang menyediakan bahan-bahan Elliott Waves yang berguna di internet seperti Elliottwave.com.

Elliott Waves Theory - Symmetrical, Asymmetrical, Descending and Ascending plus Reversal Symmetrical Triangle

Dengan itu mengakhiri sesi kini, sehingga masa akan datang dan sesi lain, jaga diri.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates