Moving Average Indicator and its Particularities - Forex Market

Petunjuk Moving Average dan Ciri Khasnya

0 0 Vote
Instructor

Petunjuk Moving Average dan Ciri Khasnya

Sesi Tiga puluh lapan Latihan Forex

Selamat kembali ke latihan profesional Forex dalam pasaran kewangan. Petunjuk Moving Average dan ciri khasnya akan diterangkan dalam sesi ini.

Petunjuk Moving Average

Moving Average adalah purata harga dalam sebilangan rangka masa tertentu yang boleh disesuaikan oleh peniaga-peniaga. Moving Average yang ditentukan dengan jumlah yang lebih rendah rangka masa akan mempunyai pergerakan yang lebih cepat, manakala rangka masa yang lebih akan melambatkan anjakan MA kerana terdapat lebih data dikira dalam purata.

MA adalah diklasifikasikan kepada 4 jenis: Simple, Exponential, Smooth dan Linear-Weighted Moving Average.

SMA atau Simple Moving Average boleh diperolehi daripada perjumlahan data harga dibahagikan dengan jumlah data dimasukkan.

EMA atau Exponential Moving Average boleh dikira dengan perjumlahan setiap data harga didarab dengan jumlah exponennya dan dibahagikan dengan jumlah data yang dimasukkan. Ia boleh dijelaskan dengan mengambilkira kepentingan setiap data berdasarkan kebaharuannya. Berita terkini mempunyai kesan yang lebih ketara ke atas pasaran berbanding dengan suratkhabar yang awal. Ia mempunyai pergerakan yang lebih pantas daripada SMA.

Moving Average Indicator and its Particularities - Simple, Exponential, Smooth and Linear-Weighted

SMMA atau Smooth Moving Average adalah seperti EMA, tetapi dengan tempoh masa yang lebih lama. Oleh kerana tempoh masa yang lebih panjang, SMMA mempunyai pergerakan yang lebih lembut daripada EMA.

LWMA atau Linear Weighted Moving Average boleh dikira melalui perjumlahan harga, yang didarab dengan keberatan yang tertentu, kemudian dibahagikan dengan jumlah harga yang dimasukkan. Keberatan maximum, yang didarab dengan harga yang paling terkini, adalah jumlah harga yang dimasukkan ke dalam LWMA. Keberatan setiap harga akan ditolak daripada jumlah rangka masa daripada harga yang terkini, jadi rangka masa yang paling awal akan didarabkan dengan 1.

Hubungan antara SMA dan harga pasaran atau jenis SMA yang lain adalah seperti berikut:

1. Harga dan SMA:Jika harga pasaran adalah di bawah SMA, maka pesanan Jual akan lebih sesuai. Jika harga pasaran adalah di atas SMA, maka harga trend akan menjadi satu yang menaik.

Moving Average Indicator and its Particularities - Linear Weighted LWMA - Exponential EMA - Simple SMA - Smooth SMMA

2. Harga dengan 2 SMA, SMA2 > SMA1: JIka harga adalah di bawah SMA1 dan SMA2 adalah di atas SMA1, maka seorang peniaga boleh membuat satu pesanan Jual. Jika harga adalah melebihi SMA1 manakala SMA1 adalah lebih tinggi daripada SMA2, maka satu trend menaik akan lebih berkemungkinan.

3. Harga dengan 3 SMA, SMA3 > SMA2 > SMA1: Jika harga adalah di bawah SMA1 manakala SMA3 adalah yang tertinggi dan SMA2 adalah melebihi SMA1, maka trend akan terus menurun. Jika harga adalah lebih tinggi daripada kesemua mereka dan SMA3 adalah petunjuk, manakala SMA1 adalah di atas SMA2, maka satu trend menaik akan lebih diandaikan.

Moving Average Indicator and its Particularities - Simple Moving Average SMA - Upward and Downward

Pada MT4, seorang peniaga boleh mengimpot petunjuk MA ke dalam carta yang dikehendaki dari satu bahagian Trend daripada satu senarai Petunjuk pada bahagian atas toolbar. Tetingkap Moving Average akan dibuka di mana sifat-sifat MA akan diubahsuai. Seorang peniaga boleh menentukan bilangan pilihan tempoh dalam tab Parameters. Lebih bilangan tempoh akan melambatkan langkah trend MA. Seorang peniaga boleh menentukan mod MA daripada kaedah MA. Peniaga boleh menentukan harga tempat inferens setiap lilin dengan pilihan ?Apply to?. Sebagai contoh, seorang peniaga boleh meletakkan Simple Moving Average dengan jumlah tempoh sebanyak 8 dan warna merah. Setiap titik MA boleh dikira dengan perjumlahan 8 harga pasaran yang awal berturut-turut dibahagikan dengan 8. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, jika harga adalah di atas SMA, maka seorang peniaga boleh membuat pesanan Beli dan sebaliknya. Peniaga boleh meletakkan satu lagi SMA untuk mendapatkan petunjuk yang lebih dipercayai. Satu lagi SMA boleh mempunyai 13 tempoh dengan warna biru, maka terdapat dua SMA pada cara ini dengan pergerakan yang berbeza. JIka garisan merah adalah lebih tinggi daripada garisan biru dan harga adalah lebih tinggi daripada garisan merah, maka satu trend menaik adalah lebih berkemungkinan.

Terdapat satu tempat di mana seorang peniaga boleh membuat pesanan Beli yang berterusan ke arah titik lebih tinggi 5771 pip. Jika harga turun ke bawah SMA 8 dan SMA 8 bergerak ke bawah SMA13, maka satu pesanan Jual boleh dibuat. Misalnya, terdapat peluang yang baik untuk peniaga-peniaga membuat pesanan Jual, walaubagaimanapun, mereka terpaksa menunggu sehingga semua syarat telah dipenuhi. Satu lagi SMA dengan 25 tempoh dan warna orkid gelap boleh dimasukkan untuk petunjuk yang lebih dipercayai. Berdasarkan prinsip, jika SMA dengan tempoh yang lebih tinggi diletakkan di bawah SMA dengan tempoh yang lebih rendah dan harga bergerak lebih tinggi daripada semua SMA, maka terdapatnya satu tempat yang baik untuk membuat pesanan urusniaga Beli. Misalnya, terdapat trend menaik dengan isyarat Beli daripada petunjuk SMA. Kemudiannya harga pasaran dan isyarat petunjuk tidak menunjukkan apa-apa peluang untuk membuat pesanan sehingga satu lagi isyarat Beli pada aliran menaik. Moving Average adalah satu petunjuk Lagging jadi ia tidak menghasilkan apa-apa isyarat yang boleh dipercayai dan penting pada pasaran Range. Petunjuk khas yang boleh dianggap sebagai garisan sokongan dan rintangan adalah seperti berikut:

Moving Average Indicator and its Particularities - EMA and SMA on MetaTrader Price Chart

1. EMA dengan tempoh 50

2. SMA dengan tempoh 100

3. EMA dengan tempoh 200

Moving Average Indicator and its Particularities - Supportive Market Trend - Continuation Trading Signals

Contoh SMA sebelum ini boleh dipadamkan dari carta untuk memasukkan petunjuk MA baru. Dengan kajian semula yang mudah pergerakan harga pasaran dan EMA50, ia boleh disimpulkan bahawa EMA50 menunjukkan tingkah laku sokongan pada trend pasaran. EMA50 mempunyai kesan sokongan pada pergerakan harga walaupun tempoh masa ditukar kepada format lain.Peniaga boleh mengimpot SMA100 dan EMA200 untuk lebih isyarat.

Dengan itu mengakhiri sesi kini, sehingga masa akan datang dan sesi lain, jaga diri.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates