R Strategy - Forex Trading Method - Reversal Continuation Signals

Strategi R

0 0 Vote
Instructor

Strategi R

Sesi Enam puluh tujuh Latihan Forex

Selamat kembali ke latihan profesional Forex dalam pasaran kewangan. Dalam sesi ini Strategi Rakan dikaji dengan teliti.

Strategi R

Strategi R menghasilkan isyarat yang kuat dan boleh dipercayai walaupun struktur dan kaedahnya yang mudah. Peniaga boleh mengesan hala trend dan pivot yang penting yang dibentuk pada akhir trend melalui Strategi R. Peniaga dengan mudah boleh menggunakan strategi R bersama garisan sokongan dan rintangan yang kuat dan penting.

R Strategy - Powerful Support and Resistance Levels, Trends and Lines

Jangka Masa

Peniaga boleh mengeksploitasi startegi R pada semua jangka masa, walaubagaimanapun, isyarat yang paling dipercayai boleh diperolehi pada H1 dan jangka masa yang lebih panjang.

Simbol

Strategi R boleh digunakan atas semua simbol: Forex, Komoditi dan Saham.

Alat Pelengkap

Peniaga boleh menggabungkan strategi R dengan RSI, Candlestick, Perbezaan, Perbezaan Tersembunyi dan corak Fibonacci.

R Strategy - Commodity, Stocks, Forex, CFDs and Financial Markets - Timeframes H1, H4

Pemberitahuan luar biasa

Peniaga mesti mempertimbangkan aspek-aspek berikut:

 1. Harga pasaran mesti menyentuh garisan sokongan sekurang-kurangnya 2 kali. Garisan sokongan dengan lebih daripada 4 sentuhan adalah garisan sokongan yang unggul.
 2. Garisan sokongan yang sesuai mempunyai sudut lebih daripada 15 darjah, manakala, ia akan menjadi sesuai jika sudut melebihi 25 darjah.
 3. Jangka masa sesuai adalah H4 dan jangka lebih panjang.
 4. Jika harga pasaran kembali ke arah garisan rintangan jauh selepas ia melintasi garisan rintangan yang diberi, maka strategi R akan menjadi tidak berkesan.

R Strategy - Analysis of Trading Pattern and Method on Support or Resistance Lines

Isyarat beli

Apabila sesuatu harga melintasi garisan rintangan ke arah atas dengan lilin lengkap ke atas garisan rintangan dan kemudian kembali ke arah garisan rintangan yang diberi, jika harga melepasi garisan rintangan ke arah bawah dan Harga Tutup sesuatu lilin membentuk di bawah garisan ini, maka satu isyarat jual akan dihasilkan selepas harga bergerak lebih rendah daripada harga Low lilin tersebut.

Tiga harga Ambil Keuntungan boleh diperolehi sebagai berikut:

 1. Kepanjangan lilin Bearish yang membentuk di bawah garisan rintangan sama dengan X1, maka, harga TP pertama boleh menjadi X1 pip lebih rendah daripada harga permulaan.
 2. Jarak di antara harga Low lilin yang diberi dan harga High lilin pada puncak akhir sama dengan X2, maka, peniaga boleh mempertimbangkan harga TP X2 pip lebih rendah daripada harga permulaan.
 3. Jika corak yang kuat membentuk dalam kawasan ini, peniaga boleh mempertimbangkan harga TP ketiga melalui corak ini.

R Strategy -Entry, Buy or Sell Prices - High or Low Prices of Candlestick Patterns

Harga SL boleh ditentukan memandangkan harga TP yang dipilih oleh peniaga.

Pada graf, selepas harga pasaran telah mencecah garisan rintangan empat kali, ia melintasi garisan yang diberi ke arah atas, dan kembali ke arah bawah. Apabila satu lilin membentuk di bawah garisan rintangan yang diberi, peniaga boleh membuat pesanan Jual. Harga TP boleh ditentukan oleh kepanjangan lilin Bearish, jarak di antara harga Low lilin ini dan harga High lilin pada puncak akhir, dan juga corak Bendera dalam kawasan ini yang boleh dikesan dalam tempoh masa yang lebih singkat. Harga SL berubah-ubah berdasarkan harga TP yang dipilih.

Pemberitahuan penting

 1. Apabila harga meningkat ke arah garisan rintangan tanpa menyentuh atau melintasi apa-apa, jika lilin Bearish yang kuat membentuk berdekatan garisan rintangan, maka satu isyarat Jual yang kuat dan boleh dipercayai dihasilkan selepas harga bergerak lebih rendah daripada lilin Bearish itu. Pada graf kiri, harga tidak dapat melintasi garisan kecerunan rintangan, dan selepas ia menaik berdekatan garisan ini, satu lilin Dark Cloud/Engulfing telah dibentuk. Maka, peniaga boleh membuat pesanan Jual di bawah harga Low lilin yang diberikan.
 2. Selepas harga melepasi garisan rintangan dan kembali ke arahnya, jika satu lilin Bullish yang kuat membentuk pada garisan rintangan, maka satu isyarat Beli yang boleh dipercayai akan dihasilkan. Pada graf kanan, harga pasaran telah melepasi garisan rintangan. Harga pasaran tidak dapat melepasi garisan ini ke arah bawah selepas harga telah kembali ke arahnya. Satu lilin Piercing Line/Engulfing telah terbentuk pada garisan rintangan ini, maka peniaga boleh membuat satu pesanan Beli. Selepas harga melintasi garisan rintangan ke arah bawah, peniaga boleh membuat satu pesanan Jual lebih rendah daripada lilin Bearish tersebut.

R Strategy - Bullish and Bearish Candlestick - Dark Cloud or Engulfing

Isyarat Beli

Apabila harga melepasi garisan rintangan ke arah bawah dengan lilin yang lengkap ke atas garisan rintangan dan kemudian kembali ke arah garisan rintangan yang diberikan, jika harga melintasi garisan rintangan ke arah atas dan Harga Tutup lilin membentuk di atas garisan ini, maka satu isyarat Beli akan dihasilkan selepas harga bergerak lebih tinggi daripada harga High lilin tersebut.

Tiga harga Ambil Keuntungan boleh diperolehi seperti berikut:

 1. Kepanjangan lilin Bullish yang membentuk di atas garisan rintangan sama dengan X1, maka harga TP pertama boleh menjadi X1 pip lebih tinggi daripada harga permulaan.
 2. Jarak di antara harga High lilin yang diberi dan harga Low lilin pada lembah akhir sama dengan X2, maka peniaga boleh mempertimbangkan harga TP X2 pip lebih tinggi daripada harga permulaan.
 3. Jika satu corak yang kuat membentuk dalam kawasan ini, peniaga boleh mempertimbangkan harga TP ketiga melalui corak ini.

R Strategy - High or Low Prices - Take Profit and Stop Loss Prices on Buy or Sell

Harga SL boleh ditentukan memandangkan harga TP yang dipilih oleh peniaga.

Pada graf, selepas harga pasaran telah mencecah garisan rintangan lima kali, ia melintasi garisan yang diberi ke arah bawah, kemudian ia kembali ke arah atas. Apabila lilin membentuk di atas garisan rintangan yang diberi, peniaga boleh membuat satu pesanan Beli. Harga TP boleh ditentukan oleh kepanjangan lilin Bullish, jarak di antara harga High lilin ini dan harga Low lilin pada lembah akhir. Walaubagaimanapun, tidak terdapat corak sah di kawasan ini. Harga SL berubah-ubah berdasarkan harga TP yang dipilih.

R Strategy - Valley or Peak on Reversal Spot of Market Price Trend

Pemberitahuan penting

 1. Apabila harga menurun ke arah garisan rintangan tanpa melintasi apa-apa, jika satu lilin Bullish yang kuat membentuk berhampiran satu garisan rintangan, maka satu isyarat Beli yang kuat dan boleh dipercayai dihasilkan selepas harga bergerak lebih tinggi daripada lilin Bullish tersebut. Pada graf kiri, harga tidak dapat melintasi garisan rintangan yang menurun untuk masa yang lama, dan selepas ia jatuh berhampiran garisan ini, satu lilin Bullish Hammer telah terbentuk. Maka, peniaga boleh membuat satu pesanan Beli di atas harga High lilin yang diberikan.
 2. Selepas harga melepasi satu garisan rintangan dan kembali ke arahnya, jika satu lilin Bearish yang kuat membentuk pada garisan rintangan, maka satu isyarat Jual yang boleh dipercayai akan dihasilkan. Pada graf kanan, harga pasaran telah melepasi garisan rintangan. Harga pasaran tidak dapat melepasi garisan ini ke arah atas selepas harga kembali ke arahnya. Satu lilin Engulfing telah terbentuk pada garisan rintangan ini, maka peniaga boleh membuat satu pesanan Jual.

R Strategy - Bullish and Bearish Hammer Candlestick Patterns on Uptrend or Downtrend

Carta GBPUSD pada jangka masa Harian, peniaga boleh mengesan strategi R pada satu aliran menaik. Selepas harga pasaran telah mencecah garisan rintangan tiga kali, akhirnya ia telah melintasinya ke arah atas. Kemudian harga pasaran kembali ke arah bawah dan satu lilin Bearish terbentuk di bawah garisan rintangan. Peniaga boleh membuat satu pesanan Jual di bawah lilin ini. Strategi ini berjaya mengenal pasti titik pivot pada akhir trend.

Satu lagi contoh pada trend menurun, harga pasaran telah menyentuh satu garisan rintangan yang kuat, walaubagaimanapun, garisan rintangan ini tidak dapat dilintasi. Pada titik tertentu berhampiran garisan rintangan, satu Engulfing/Piercing Line telah dibentuk. Maka, peniaga boleh membuat satu pesanan Beli di atas lilin yang diberi.

Terdapat beberapa isyarat yang dihasilkan oleh strategi ini, seperti contoh ini. Selepas empat sentuhan oleh harga pasaran, garisan rintangan akhirnya memecah ke arah bawah. Satu lilin Bullish Engulfing telah ditutup atas garisan rintangan, maka, peniaga boleh membuat satu pesanan Beli di atas lilin ini dengan harga TP 65 pip lebih tinggi dairpada harga permulaan. Satu Tahap yang kuat juga ada di sini.

r strategy Financial strategy daily chart with divergance and convergance - Reversal or Continuation Signals

Satu lagi contoh strategi ini pada aliran menaik. Harga pasaran telah mencecah garisan rintangan menaik ini empat kali. Akhirnya, garisan rintangan yang diberi telah dilintasi oleh trend pasaran, diikuti oleh satu trend menurun. Selepas satu lilin Bearish telah dibentuk di bawah garisan rintangan, peniaga boleh membuat satu pesanan jual dengan satu harga permulaan di bawah lilin ini. Harga TP boleh menjadi 63 dan 84 pip lebih rendah daripada harga permulaan. Satu lagi contoh, di mana harga pasaran telah mencecah garisan rintangan empat kali dan selepas satu pelarian, ia kembali ke arah bawah. Selepas lilin Bearish ini peniaga boleh membuat satu pesanan jual dengan harga TP 85 pip lebih rendah daripada harga permulaan.

Pada trend menurun, harga pasaran boleh melintasi garisan rintangan ke arah bawah selepas empat percubaan yang gagal. Selepas harga pasaran bergerak ke atas garisan rintangan, peniaga boleh membuat satu pesanan Beli di atas lilin Bullish ini. Di samping strategi ini, corak lilin khas telah dibentuk di sini juga. Harga TP boleh menjadi 97 atau 155 pip lebih tinggi daripada harga permulaan. Harga pasaran boleh meningkat 220 pip lebih tinggi daripada harga permulaan.

R Strategy - Pips and Pippet from Entry Price of a Trading Signals on MT4 Trading Platform

Satu lagi contoh strategi R yang peniaga boleh membuat satu pesanan Jual dengan harga TP 63 pip lebih rendah daripada harga permulaan. Peniaga boleh menggunakan strategi yang berguna ini pada setiap simbol. Contohnya, satu aliran menaik pada carta harian, harga telah mencecah garisan rintangan empat kali sehingga ia melintasi garisan ini ke arah atas. Selepas harga jatuh di bawah garisan rintangan, peniaga boleh membuat satu pesanan Jual lebih rendah daripada lilin Bearish Engulfing ini dengan harga TP 308 pip lebih rendah daripada harga permulaan. Satu lagi strategi R menunjukkan bahawa pesanan Jual yang lepas boleh mempunyai harga TP yang lebih lama, 650 pip lebih rendah daripada harga permulaan. Harga pasaran mencapai harga TP yang diandaikan. Dua strategi R bersampingan satu sama lain. Peniaga juga boleh membuat satu pesanan Beli di atas garisan rintangan panjang, apabila satu lilin Bullish Engulfing telah dibentuk. Harga TP pertama pesanan Jual sebelumnya boleh menjadi 308 pip lebih rendah daripada harga permulaan, dan harga TP kedua, memandangkan strategi R yang lain, boleh menjadi 650 pip lebih rendah daripada harga permulaan.

R Strategy -Bullish and Bearish Engulfing Candlesticks Confirmations - Upward and Downward Trends

Strategi ini adalah terpakai pada semua jangka masa. Pada carta Emas, peniaga boleh melukis strategi R yang menghasilkan satu pesanan Jual di bawah lilin Engulfing ini. Harga TP boleh menjadi 394 pip lebih rendah daripada harga permulaan. Harga menurun ke 390 pip lebih rendah, sekitar $1171. Isyarat jual ini telah dihasilkan terhadap andaian beberapa peniaga yang membuat spekulasi bahawa Emas akan meningkat selepas harga telah mencapai $1900.

Peniaga mesti mengamalkan beberapa kali untuk mengembangkan keupayaan untuk mengesan strategi ini yang sesuai dan boleh dipercayai yang mengenal pasti titik pembalikan atau kesinambungan.

Dengan itu mengakhiri sesi kini, sehingga masa akan datang dan sesi lain, jaga diri.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates